Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje

Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje organizovana je u:

  • Sektor za konsolidaciju i izvještavanje i
  • Sektor za plan i kontrolu za funkcionalne cjeline. 
Izvršni rukovodilac
Marija Janjušević
mr ecc.
tel: 040 204 155