Direkcija za informaciono-komunikacione tehnologije

Direkcija za informaciono komunikacione tehnologije organizovana je u:

-Sektor za razvoj i održavanje poslovnih rješenja;

-Sektor za razvoj i održavanje IT infrastrukture i

-Sektor za razvoj poslovne tehnologije.

Sektor za razvoj i održavanje poslovnih rješenja organizovan je u:

-Služba za ERP i

-Služba za Biling.

Sektor za razvoj i održavanje IT infrastrukture organizovan je u:

-Služba za AIS i

-Služba za IT operacije.

Izvršni rukovodilac
Mihailo Gluščević
tel: +382 40 204 128
fax: +382 40 204 128