Igor Noveljić

Izvršni direktor

Igor Noveljić rođen je 1972. godine u Podgorici. Završio je gimnaziju "Slobodan Škerović" u Podgorici, dok je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Od jula 1999. do januara 2000. godine obavljao je funkciju koordinatora radionica osmišljenih za pružanje pomoći i podrške raseljenim licima i Romima, uključujući punoljetna i maloljetna lica, na teritoriji opština Podgorica i Nikšić u Italijanskom konzorcijumu za solidarnost (Italian Consortium of Solidarity ICS). Nakon toga do marta 2002. godine bio je vođa Tima za razvoj zajednice u World Vision International - Podgorica, dok je u julu te godine poslove prevođenja povremeno obavljao u Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE) u Podgorici. U CHF International (Podgorica) bio je program menadžer od septembra 2002. do maja 2008. godine, da bi nakon toga do jula 2010. u Ministarstvu za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine obavljao sljedeće funkcije: savjetnik ministra, koordinator projekta Bjelasica i Komovi, član kancelarije za praćenje i upravljanje projektima od strateškog značaja. Funkciju šefa kabineta u Kancelariji gradonačelnika Podgorice obavljao je od jula do decembra 2010. godine. U Ministarstvu ekonomije je od januara 2011. godine, a u tom periodu obavljao je dužnosti zamjenika ministra; koordinirao aktivnostima devet direktorata i četiri administrativna tijela, koja su u nadležnosti ministarstva; koordinirao aktivnostima pravne i kadrovske službe, finansija, interne revizije i IT operacija; koordinirao aktivnostima tri radne grupe u sklopu pregovaračke strukture za vođenje pristupnih pregovora; učestvovao u brojnim tenderskim procesima za privatizaciju, itd.

Na mjesto izvršnog direktora EPCG dolazi sa pozicije Državnog sekretara, Sekretara ministarstva, člana upravnog odbora "Crnogorskog elektroprenosnog sistema A.D.", pregovarača za tri poglavlja u sklopu Pristupnih pregovora Crne Gore za članstvo u EU - 1. Sloboda kretanja roba; 8. Konkurencija; 30. Vanjski odnosi; člana tenderske komisije za privatizaciju i predstavnika vlade u Socijalnom savjetu.

Asistent izvršnog direktora

Gordana Božović
Mob: +382 67 173 333
e-mail: gordana.bozovic@epcg.com

tel: +382 40 204 105
fax: +382 40 214 255