A A A

Termoelektrana "Pljevlja"

TE „Pljevlja“ je počela sa radom 1982. godine - prva sinhronizacija na mreži izvedena je 21. oktobra 1982. godine.

TE „Pljevlja" je prva crnogorska kondenzaciona termoelektrana projektovana sa dva bloka od 210 MW. Akumulacija vode kao i svi pomoćni, tehnički i upravno-administrativni objekti (izuzev dekarbonizacije i recirkulacionog rashladnog sistema) izvedeni su za dva bloka. Izgrađen je, međutim, samo jedan blok.

Termoelektrana sagorijeva pljevaljski ugalj garantovane kalorične vrijednosti 9211 kJ/kg (2200 Kcal/kg).

Lokacija Termoelektrane je na četvrtom kilometru puta Pljevlja - Đurđevića Tara - Žabljak. Toliko je približno na istom putu od nje udaljen i Rudnik uglja Borovica, iz kojeg se snabdijevala ugljem u prvom periodu svoga rada.

Nadmorska visina na kojoj je izgrađena Termoelektrana „Pljevlja" je 760 m. Visina njenog dimnjaka je 250 m, tako da njegov izlazni otvor premašuje 1000 m nadmorske visine.

Snabdijevanje Termoelektrane vodom za hlađenje i druge potrebe vrši se iz akumulacije „Otilovići", koja ima 18 miliona m³. Nalazi se na rijeci Ćehotini, a udaljena je oko 8 km od Termoelektrane sa kojom je povezana asfaltnim putem. Betonsko - lučna brana je visine 59 m.

Od početka rada do 31. decembra 2015. godine na pragu elektrane proizvedeno je 31,975 GWh električne energije, a samo u 2015. godini proizvedeno je 1411,6 GWh energije.

 

U 2009. i 2010. godini izvedeni su važni projekti koji se odnose na ekološku i tehnološku stabilizaciju objekta:

  • zamjena elektrofilterskog postrojenja,

  • zamjena sistema kontole i upravljanja,

  • zamjena razvoda 6 i 0.4 kV sopstvene potrošnje i

  • zamjena sistema pobude generatora sa ugradnjom generatorskih prekidača.

Za elektroenergetski sistem Crne Gore, čijem stabilnom radu u znatnoj mjeri doprinosi, Termoelektrana „Pljevlja" predstavlja baznu elektranu koja najveći značaj ima u pokrivanju konstantnog dijagrama opterećenja.

Poslije radova na rekonstrukciji turbinskog i kotlovskog postrojenja u 2009. godini, novoinstalisana snaga TE "Pljevlja" je 225 MW.