A A A

Kalkulacija po tarifnim modelima

Putem ovog servisa možete po tarifnim modelima uporediti iznos vašeg računa za električnu energiju na osnovu potrošnje. Kalkulator važi samo za kategoriju Domaćinstva.

Vodič

1. U plava polja unesite potrošnju u višoj (VT) i nižoj tarifi (NT), kao i odobrenu snagu (kW). Podatak o odobrenoj snazi nalazi se na prednjoj strani računa ispod podataka o broju brojila.

Staro stanje VT:
Potrošnja VT:
Staro stanje NT:
Potrošnja NT:
Odobrena snaga (kW):

2. Kliknite na dugme koje odgovara vašoj grupi kupaca ispod prikaza računa.

 • Distributivni kupci 0,4 kV Domaćinstva, dvotarifno mjerenje
 • Distributivni kupci 0,4 kV Domaćinstva, jednotarifno mjerenje

3. Ako ste pravilno popunili gornja polja za unos i odabrali kategoriju tabele će se popuniti odgovarajućim vrijednostima. Obračun u tabeli se vrši po osnovnom modelu, dok u nastavku imate uvid u iznos računa sa PDV-om po ostalim tarifnim modelima.

  Potrošnja Cijena Iznos
01 Aktivna energija VT
02 Aktivna energija NT
12 Angažovanje mrežnog kapaciteta VT
13 Angažovanje mrežnog kapaciteta NT
22 Fiksni dio mrežnog kapaciteta
15 Gubici u mreži VT
16 Gubici u mreži NT
23 Naknada operatoru tržišta
26 Naknada za podsticanje OIE1
26 Naknada za podsticanje OIE2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Procenat Iznos
52 Ukupno
51 Iznos računa bez PDV-a
41 PDV
 
 
 
 
 
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po osnovnom modelu bez popusta €:
 
Zlatni tim 13%
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po plavom modelu €: Bez popusta
 
Zlatni tim 13%
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po crvenom modelu €: Bez popusta
 
Zlatni tim 13%
 
Ukupno obračunato sa PDV-om po zelenom modelu €: Bez popusta
 
Zlatni tim 13%
 
 • Iznos popusta od 13% na obračunatu vrijednost aktivne energije (članovi Zlatnog tima) prikazan je u obračunu, dok popust od 5% na obračunatu vrijednost aktivne energije za ostale redovne platiše nije uziman u obzir.
 • U obračunu su prikazane cijene aktivne energije za osnovni i zeleni tarifni model, s tim što je u kalkulaciji za zeleni uključena i naknada za 100% električne energije iz Obnovljivih izvora energije (OIE).
 • Sve informacije o tarifnim modelima sa cijenama za svaki model posebno možete pronaći klikom na ovaj LINK.
 • Obračun ne uključuje iznos zajedničke potrošnje.
 • Potrebno je da omogućite rad javascript-ova u vašem browser-u, da bi račun ispravno radio.
 • Ovaj kalulator je samo informativnog karaktera
 • Moguće je odstupanje u tačnosti rezultata na najmanjoj decimali, zbog nepostojanja odgovarajućeg zaokruživanja brojeva u javascript-u.
 • Tarifni modeli utiču na obračunatu vrijednost aktivne energije, dok su ostale stavke u obračunu iste za svaki model
 • Crveni tarifni model odnosi se samo na domaćinstva sa dvotarifnim brojilima.