A A A

Kontakti

19100 - Centar za kontakt sa kupcima (07-19h)*

*ovaj broj je besplatan!

 

racun@epcg.com - ovo je adresa na koju, ukoliko želite primati svoj mjesečni račun putem e-maila, treba da pošaljete kopiju svog prethodnog računa i email adresu na koju želite da primate račun.

pr@epcg.com - ukoliko ste predstavnik medija ili želite podnijeti zahtjev za sponzorstvo ili društveno odgovornu aktivnost ili želite proslijediti poziv na korporativnom nivou ovo je adresa za Vas.

hr.referent@epcg.com i hr.office@epcg.com – adrese na koje možete proslijediti svoj CV.

web.portal@epcg.com - adresa za tehničku podršku u vezi sa web portalom EPCG.

slobodanpristupinformacijama@epcg.com - adresa na koju možete poslati zahtjev za slobodan pristup informacijama, shodno članu 17 Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Zahtjev mora biti skeniran, ovjeren i popunjen u skladu sa vodičem. Vodič za pristup informacijama u posjedu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić možete preuzeti ovdje

 

Adresa sjedišta Društva:

Elektroprivreda Crne Gore

Ulica Vuka Karadžića br. 2;

81400 Nikšić;

 

Ostale informacije

PIB: 02002230;

PDV: 20/31-00112-1

 

Žiro računi po jedinicama snabdijevanja

Jedinica snabdijevanja Banka Ž.R. Kategorija potrošnje Naplatni broj
BAR NLB Montenegrobanka 530-2742-32 Domaćinstva 7
Ostala potrošnja 1
BIJELO POLJE NLB Montenegrobanka 530-12052-38 Domaćinstva 8
Ostala potrošnja 2
BUDVA Prva banka CG 535-3016-52 Domaćinstva 9
Ostala potrošnja 3
ŽABLJAK NLB Montenegrobanka 530-12053-35 Domaćinstva 10
Ostala potrošnja 4
BERANE NLB Montenegrobanka 530-16705-47 Domaćinstva 11
Ostala potrošnja 5
KOLAŠIN NLB Montenegrobanka 530-16749-12 Domaćinstva 12
Ostala potrošnja 6
KOTOR Prva banka CG 535-5367-80 Domaćinstva 13
Ostala potrošnja 7
MOJKOVAC NLB Montenegrobanka 530-16751-06 Domaćinstva 14
Ostala potrošnja 8
NIKŠIĆ Prva banka CG 535-1631-36 Domaćinstva 15
Ostala potrošnja 9
PLJEVLJA NLB Montenegrobanka 530-16707-41 Domaćinstva 16
Ostala potrošnja 10
ROŽAJE NLB Montenegrobanka 530-16750-09 Domaćinstva 17
Ostala potrošnja 11
TIVAT NLB Montenegrobanka 530-16706-44 Domaćinstva 18
Ostala potrošnja 12
PODGORICA Prva banka CG 535-1629-42 Domaćinstva 19
Ostala potrošnja 13
ULCINJ Prva banka CG 535-3018-46 Domaćinstva 20
Ostala potrošnja 14
H.NOVI Hipotekarna banka 520-4305-61 Domaćinstva 21
Ostala potrošnja 15
CETINJE NLB Montenegrobanka 530-6552-48 Domaćinstva 22
Ostala potrošnja 16