A A A

O nama

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić (EPCG) je nacionalna elektroenergetska kompanija osnovana odlukom o transformaciji JEP „Elektroprivreda Crne Gore“ Nikšić br.1001-2772/1 od 16.10.1998. godine radi obavljanja privredne djelatnosti, odnosno proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom.

Vizija EPCG

Liderska uloga u privrednom razvoju Crne Gore, konkurentnost na evropskom tržištu i aktivno učešće u novim tržišnim izazovima kroz ulaganje u ljude, zelenu energiju, nove tehnologije i kapacitete, održavanje i optimalno korišćenje resursa i digitalnu transformaciju kompanije.

Misija EPCG

Pouzdana i kvalitetna proizvodnja, snabdijevanje i trgovina električnom energijom uz potpuno zadovoljavanje zahtjeva i potreba naših korisnika i drugih zainteresovanih strana, unaprijeđenje brige o životnoj sredini i visok stepen društvene odgovornosti.

Unaprijeđenje poslovanja uz poštovanje i primjenu najvećih stručnih i etičkih standarda, odgovorno ponašanje u obavljanju djelatnosti u skladu sa važećim propisima, poštovanje i obezbjeđenje povjerenja kako unutar EPCG, tako i u širem poslovnom okruženju.

Strategija

EPCG se razvija sa ciljem da unaprijedi odnos prema svojim korisnicima, zaposlenima i ostalim zainteresovanim stranama, da zadovolji zahtjeve standarda u oblasti kvaliteta poslovanja, zaštite i zdravlja na  radu, zaštite životne sredine i društvene odgovornosti.

Opšti ciljevi

  • Sigurno i pouzdano snabdijevanje potrošača električnom energijom;
  • Pouzdana i efikasna proizvodnja;
  • Povećanje poslovne efikasnosti i efektivnosti;
  • Zadovoljan kupac;
  • Povećanje energetske efikasnosti u svim segmentima proizvodnje;
  • Efikasan energetski menadžment – trgovina električnom energijom i upravljanje resursima;
  • Atraktivan poslodavac za akumulaciju ljudskih potencijala;
  • Zadovoljenje standarda ekologije;
  • Zadovoljenje standarda bezbijednosti i zdravlja na radu;
  • Izlazak na strana tržišta.

 

 

SERTIFIKATI:

EPCG je sertifikovana po zahtjevima internacionalnih standarda:

 

·  ISO 9001:2015  (pdf)

·  ISO 14001:2015  (pdf) 

·  ISO 45001:2018 (pdf)

 

Sertifikacija je od velikog značaja kako za kompaniju EPCG tako i za državu Crnu Goru, jer smo kroz implementaciju navedenih standarda unaprijedili poslovanje i Kompaniju uveli u red modernih kompanija koje poslovanje zasnivaju na standardima.

Sertifikacijom EPCG je uskladila poslovanje sa evropskom legislativom. Time su se otvorile povoljnije poslovne mogućnosti za saradnju sa velikim svjetskim korporacijama koje su spremne da ulažu u elektroenergetski sektor.

 

Ostale informacije:

PIB: 02002230;

PDV: 20/31-00112-1