A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Februar 5, 2024 - 11:14

EKONOMSKI TIM AMBASADE SAD BORAVIO U TE PLJEVLJA

Zamjenik šefa političko-ekonomske sekcije u Ambasadi SAD u Podgorici, g.Tye Sundlee i savjetnica Ambasade za ekonomska i trgovinska pitanja, gđa Marina Milić, razgovarali su u Pljevljima sa menadžmentom EPCG o projektima u energetskom sektoru, s posebnim osvrtom na investicije vezane kako za TE Pljevlja tako i za opštinu Pljevlja.

U razgovorima su učestvovali Bojan Đordan, prvi čovjek FC Proizvodnja, Zoran Šljukić, tehnički direktor, Mirko Mazalica, rukovodilac podružnice TE, Veselin Sekulić, pomoćnik direktora FC Proizvodnja za termoenergiju i Vasilije Savović, koordinator za ekonomsko finansijske poslove FC Proizvodnja.

Đordan je goste upoznao sa projektima koje je EPCG već započela ili su u planu, s posebnim akcentom na veliki projekat ekološke rekonstrukcije TE, buduću VE Gvozd, solarne elektrane na Briskoj Gori, Veljem brdu i u Nikšiću, planove  izgradnje dvije HE, Komarnica i Kruševo. Takodje, istakao je i da je EPCG izradila studiju o eventulanoj upotrebi prirodnog gasa kao energetskog izvora i svim mogućim opcijama dopremanja gasa do Crne Gore ili pronalsku gasa u crnogorskom podmorju.

Predstavnici EPCG upoznali su goste i sa planiranim investicijama u novo parno turbinsko postrojenje, kao i sa budućim planom rada TE i aktivnostima kako bi se štetni uticaj rada TE sveo na najmanju moguću mjeru.

Na interesovanje g. Sundlee Zoran Šljukić je predstavio kompletan projekat ekološke rekonstrukcije, koji sadrži ukupno osam paralelnih projekata, od kojih je možda i najvažniji onaj o izgradnji primarnog izvora toplote za toplifikaciju Pljevalja. Ovim bi se, prije svega, zatvorile velike gradske kotlarnice, a sa njima i oko 4.000 individualnih ložišta, a grad oslobodio štetnih gasova koji ugrožavaju zdravlje žitelja. Veselin Sekulić, pomoćnik direktora proizvodnje, ujedno i projekt menadžer projekta toplifikacije grada, istakao je da je država stala u potpunosti iza ovog projekta, proglasivši ga projektom od javnog interesa, dok EPCG u saradnji sa opštinom i Upravom za kapitalne investicije radi na realizacije istog. EPCG je iz svog budžeta, za I fazu ovog projekta izdvojila 2,5 miliona eura i početak radova je evidentan za proljeće 2024. godine.

G.Sundlee je izrazio zadovoljstvo što njegova država razmatra modele saradnje sa Crnom Gorom, te istakao kako upravo Političko - ekonomska sekcija Ambasade u Podgorici sarađuje sa američkim kompanijama, sagledavajući mogućnosti njihovih investicija u projekte u Crnoj Gori.

Kao interesantan podatak za eventualnu saradnju sagovornici su razmijenili informacije i mišljenja o tome da će izgradnjom postrojenja za odsumporavanje TE, pored već velikih količina pepela koje se mogu iskoristiti za fabriku cementa, dobiti i dodatni nus produkt, gips, koji se dalje može koristiti za izradu svih gipsanih materijala za upotrebu u građevinskoj industriji, a u čemu potencijalni investitori iz SAD-a možda mogu pronaći svoj interes.

Gosti su nakon sastanka obišli komandnu prostoriju TE Pljevlja i objekte koji su sagrađeni u okviru ekološke rekonstrukcije.