Direkcija za ljudske resurse

Direkcija za ljudske resurse  obavlja sledeće poslove  u  skladu sa zakonom opštim aktima Društva:

-poslovi razvoja organizacije ( organizacioni model, dimenzionisanje i procedure);

-definisanje, organizacija i obavljanje poslova u vezi zasnivanja radnog odnosa,

-rasporedjivanja zaposlenih, prestanka radnog odnosa, drugih prava i obaveza iz radnog

-odnosa i vodjenja kadrovske i personalne evidencije i kontrola sprovodjenja poslova; 

-poslovi planiranja strategije razvoja ljudskih resursa;

-poslovi definisanja zarada i benefita zaposlenih;

-upravljanje administracijom aktivnosti ljudskih resursa;

-utvrdjivanje i predlaganje poslovne politike ljudskih resursa i odredjivanje metodologije za

-njihovu realizaciju u skladu sa razvojnim poslovnim ciljevima Društva;

-analiziranje trendova po pitanju broja zaposlenih i vezanih troškova, radnog vremena, praćenje

-i predlaganje mjera;

-kontrola , konsolidacija i izrada statističkih izvještaja i analiza, kao i razvoj specifičnih

-instrumenata ljudskih resursa;

-upravljanje, definisanje i planiranje svih potreba Društva sa obrazovanjem i obukom

-zaposlenih;

-poslovi kompletiranja stručnog usavršavanja i obrazovanja zaposlenih, kreditiranja i

-stipendiranja učenika i studenata;

-poslovi koordinacije i organizacije regulative iz radnih odnosa;

-koordinacija, obračun i kontrola zarada, naknada i ostalih primanja;

-definisanje i koordinacija poslova u vezi odnosa sa sindikatom;

-praćenje primjene i promjena opštih akata Društva radi njihovog unapredjenja i pripreme,

-predloga novih, odnosno izmjene i dopune postojećih opštih akata;

-poslovi vezani za disciplinske postupke i postupke rješavanja stambenih pitanja zaposlenih.

- učešće u definisanju, pripremi  i  implementaciji strategije i planova korporativne komunikacije;

- definisanje i implementacija strategije sponzorstava i donacija, razvoj i implementacija planova za sponzorstva i donacije;

- podrška drugim organizacionim cjelinama u implementaciji aktivnosti u oblasti eksterne i interne komunikacije;

- definisanje i realizacija planova i aktivnosti krizne komunikacije;

- upravljanje aktivnostima u oblasti eksterne i interne korporativne komunikacije (promocije, događaji, kompanijske svečanosti, itd), upravljanje aktivnostima vezanim za učestvovanje i predstavljanje Društva na sajmovima i kongresima, organizovanje press konferencija, priprema predstavnika Društva za nastup u medijima, priprema saopštenja za javnost, objava i komentara, organizovanje javnih pojavljivanja u cilju promovisanja kompanijskih proizvoda i usluga i promovisanja vrijednosti (goodwill-a) Društva;

- istraživanje i uticaj na javno mnjenje preko medija, lobiranja itd.,  kreiranje i održavanje dobrih odnosa sa medijima, analiza medijskih objava, odgovori na sve zahtjeve i pitanja novinara,  priprema govora, saopštenja i drugih tekstova, reklama, banera za portale, tekstova za flajere, liflete, izrada prezentacija i sl.;

- komunikacija i podrška u odnosima sa državnim i drugim institucijama, nevladinim sektorom itd.;

- upravljanje i uređivanje lista Društva, Interneta (eksternog sajta kompanije ) i Intraneta (Internog sajta), kao i  prisustva Društva  na drustvenim mrežama ( Facebook, Twiter, itd...);

- podrška i upravljanje  marketingom Društva.

Direkcija za ljudske resurse organizovana je u:

-           Sektor za ljudske resurse i organizaciju;

-           Sektor za obračun i kontrolu zarada i

-           Sektor za korporativne komunikacije.

Sektor za ljudske resurse i organizaciju organizovan je u:

-           Služba za razvoj organizacije i

-           Služba za radne odnose, upravljanje i administraciju ljudskih resursa.

Izvršni rukovodilac
Predrag Krivokapić
dipl. pravnik
tel: +382 40 204 277
fax: +382 40 214 242