Glavna finansijska direkcija

Glavna finansijska direkcija obavlja sledeće poslove u skladu sa zakonom i opštim  aktima Društva:

-kontrola sprovodjenja poslovne politike;

-kontrola i upravljanje novčanih tokova u skladu sa aktima Društva;

-izrada finansijskih iskaza i konsolidovanih finansijskih iskaza (izvještaja) EPCG;

-analiza ostvarenih rezultata i finansijskih iskaza za sve organizacione cjeline i redovno izvještavanje Izvršnog direktora;

-poslovi iz oblasti računovodstva i poreza;

-vođenje računovodstva funkcionalnih cjelina Proizvodnja i Snabdijevanje i operativnih cjelina;

-strateško planiranje na nivou Društva, konsolidacija i koordinacija dugoročnih planova na nivou organizacionih djelova Društva;

-organizacija i kontrola procesa izrade biznis planova, konsolidacija procesa;

-odnosi sa investitorima;

-upravljanje odnosa sa bankama;

-upravljanje rizicima i prilikama;

-kompanijske procedure vezane za osiguranja;

-koordinacija, organizovanje i obavljanje poslova osiguranja lica i imovine;

-definisanje politike vezane za potraživanja i koordinacija naplate potraživanja;

-ekonomsko–finansijske analize razvojnih programa, izrada planova za učešće Društva u projektima koji se finanasiraju iz donacija i kredita;

-projektovanje, razvoj, implementacija i održavanje poslovnih informaciono – komunikacionih sistema;

-izrada i održavanje projektne i programske dokumentacije i korisničkih uputstava;

-projektovanje, instalacija i održavanje računarskih mreža i računarske opreme;

-definisanje i izrada internih standarda iz oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, logistička podrška po reonima, obuka korisnika za rad na instalisanim aplikacijama;

-poslovi telekomunikacije koji se odnose na Društvo;

-nabavka, prijem i kontrola za potrebe svih organizacionih djelova Društva;

Glavna finansijska direkcija organizovana je u:

-Direkcija za plan, kontrolu i izvještavanje;

-Direkcija za finansije i platni promet;

-Direkcija za računovodstvo i poreze;

-Direkcija za nabavku i logistiku;

-Direkcija za informaciono-komunikacione tehnologije.

Glavni finansijski direktor
Marina Šljivančanin
tel: +382 40 204 160
fax: +382 40 214 255