A A A
Objavljeno: 
Ponedeljak, Oktobar 17, 2011 - 12:00

Elektroprivreda Crne Gore i sindikalna organizacija zaposlenih EPCG pomogli akciju banke hrane

U organizaciji Humanitarne Fondacije Banka Hrane u poslovnom centru Mall of Montenegro u Podgorici sprovedena je  humanitarna akcija "Podgorica sjeveru Crne Gore", a povodom  Svjetskog dana borbe protiv gladi (16.oktobar) i siromaštva (17.oktobar). Akcija je regionalnog karaktera i organizovana je  istovremeno u zemljama u regionu u kojima funkcionišu Banka hrane. Akciju je organizovao  veliki broj volontera sa ciljem promovisanja gradjanske solidarnosti i društvene odgovornosti, kao i volonterskog rada budući da je 2011.godina proglašena Evropskom godinom volonterizma.

U akciji koja je trajala od 14 do 16. oktobra prikupljeno je 8.000 konzervi hrane, koje će preko Centara za socijalni rad biti podijeljena u 600 porodica u Bijelom Polju, Beranama i Pljevljima. Akciju, zasnovanu na ideji doniranja i podjele, i na promovisanju humanosti i solidarnosti među građanima, su zajednički podržali EPCG i Samostalni sindikat EPCG.

Pod sloganom  "Pokažite humanost, donirajte hranu siromašnima Vi to nećete primijetiti,a oni neće zaboraviti" u akciji su učestvovali i najmlađi jer je njih oko 400 iz osnovnih škola i vrtića širom Crne Gore uzelo učešće u konkursu za najbolji likovni rad na temu siromaštva i time dali veliki doprinos realizaciji akcije. Takođe, od doniranih konzervi djeca iz osnovnih škola zajedno sa umjetnicima sagradili su i dvorac koji predstavlja kreativni dio akcije u cilju animiranja što većeg broja gradjana da kroz kreativan rad pikažu humanost i solidarnost. Akciji su se pridružili i poznati estradni umjetnici i glumci koji su svojim nastupima podržali akciju.

"Ovom akcijom zelimo pokazati, da se, i malom pažnjom i humanim gestom društveno odgovornih kompanija, a i samih građana sa jedne, i saradnjom NVO sektora i državnih institucija, s druge strane, uz učešće medija, javnih ličnosti i ostalih aktera društva, može umnogome doprinijeti jačanju građanske odgovornosti i brizi o drugome. Takođe, želimo promovisati volonterski rad kao vid slobodne aktivnosti, u cilju doprinosa zajednici u kojoj živimo, budući da u realizaciji ove manifestacije, učestvuje veliki broj ljudi na dobrovoljnoj osnovi" poručili su iz Banke hrane.